Espoon kulttuurikeskuksen muutossuunnitelma

No items found.

Alkuperäinen rakennus:

Arkkitehtitoimisto Arto Sipinen Oy

Yleisen arkkitehtikilpailun 1. palkinto 1980

Tapiolan keskustan arkkitehtoninen merkittävyys asetti ratkaisulle suuret vaatimukset.

Arkkitehti Aarne Ervin vuonna 1954 voittaneessa keskustaehdotuksessa rakennus käsitti tilat ainoastaan teatterille.

Espoossa, Suomen nopeimmin kasvaneessa kaupungissa, tarvittiin kuitenkin neljännesvuosisata myöhemmin tiloja myös muille kulttuuritoiminnoille. 

Toteutunut rakennus sisältääkin konsertti- ja teatteritilojen lisäksi tilat Tapiolan sivukirjastolle sekä Espoon musiikkiopistolle, työväenopistolle, näyttelyille ja erilaisille vapaa-ajan toiminnoille.

Ervin keskustorni muodostaa alueen kaupunkikuvaan selvän dominantin.

Suunnittelun haasteeksi tulikin sijoittaa kaikki vaaditut toiminnat kulttuurikeskukseen siten, että se riittävän pienimittakaavaisen jäsentelyn avulla sopeutuisi olemassa olevaan arvomiljööseen.

Oikeaksi ratkaisuksi osoittautui jakaa suuri tilaohjelma pienemmiksi rakennuskappaleiksi, jotka keskusaltaan puolella suurin lasiseinin toteutettuna koetaan nyt valoisina ja ilmavina tilakokonaisuuksina.

Julkisivujen päämateriaaleina ovat harjattu valkoinen kvartsihiekkaharkko, Rooman travertiini ja lasi.

Rakennukselle myönnettiin vuoden 1989 Miljöö-kunniakirja.

 • Rakennustyyppi
  Kulttuurikeskus
 • Sijainti
  Espoo
  Espoo
 • Pääsuunnittelu
 • Rakennusvuosi
  2012
 • Tilavuus
 • Bruttoala
 • Hyötyala
 • Kerrosala
 • Rakennuttaja