Arkkitehtitoimisto Sipinen Oy

Toimitusjohtaja
Ari Sipinen
Arkkitehti SAFA
Puhelin
0400 82 3271
Sähköposti
ari.sipinen@arksipinen.fi
Katuosoite
Tiistilänkuja 5 C
Postinumero
02230 Espoo
Toimiston puhelin
010 321 1280
Toimiston sähköposti
toimisto@arksipinen.fi

Arkkitehtitoimisto Sipinen Oy on perustettu vuonna 2005 ja on jatkumoa vuonna 1965 perustetulle Arkkitehtitoimisto Arto Sipinen Oy:lle.

Toimistollamme on näin monen vuoden kokemus arkkitehtisuunnittelun alalta. Toimialamme on rakentamisen, peruskorjauksen ja arkkitehtuurin koko kenttä.

Tätä vuosien tuomaa kokemusta sekä ammatillista pätevyyttä tarjoamme rakennuttajan hyväksi laadullisesti korkean ja samalla taloudellisesti edullisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Arkkitehtitoiminnan laadulla tarkoitamme, että tilaajalle toimitetaan arkkitehtonisesti, toiminnallisesti ja teknisesti laadukkaat ja virheettömät suunnitelmat sovitun aikataulun mukaisesti, joilla voidaan toteuttaa tilaajan asettamat tavoitteet.

Arkkitehtitoiminnan laadulla tulee myös aikaansaada arkkitehtonisesti laadukkaita rakennuksia ja ympäristöjä. Arkkitehtitoiminnan laatu syntyy ammattitaidolla ja yhteistyöllä hankkeen eri osapuolien kesken.

Hyvällä laadulla käsitämme myös asiakastyytyväisyyttä. Arkkitehdillä on suunnitteluprosessissa monta asiakasta. Tilaaja on arkkitehdin varsinainen asiakas, mutta sisäisenä asiakkaana arkkitehdillä on suunnitteluryhmän muut suunnittelijat ja asiantuntijat, rakennuttaja ja rakennusvaiheessa rakennusurakoitsija.

Myös yhteiskunta, ympäristö, jopa rakennusperintö voidaan katsoa arkkitehdin asiakkaiksi, joiden vaatimukset tulee huomioida.

Valokuva: Katja Tähjä
Ari Sipinen (Valokuva 10/2022: Katja Tähjä)

Myönnetyt sertifikaattimme

Arkkitehtitoimisto Sipinen Oy sai viidettä vuodetta peräkkäin Suomen Vahvimmat Platina-sertifikaatin.

Meillä tilaajavastuulain edellyttämät yhteiskunnalliset velvoitteet hoidetaan kunnialla.