JY yhteiskuntatieteiden laitosrakennukset

No items found.

1980 1980-88 JY yhteiskuntatieteidenlaitosrakennukset

Arkkitehtitoimisto Arto Sipinen Oy

Jyväskylän yliopiston pohjoismaisen arkkitehtikilpailun 1. palkinto 1970

Rakennuttaja: Rakennushallitus

1. rakennusvaihe 1980

Hyötyala: 5.000 hym²

Bruttoala: 7.100 brm²

Tilavuus: 25.000 m³

Ensimmäiseen rakennusvaiheeseen, joka käsitti Mattilanniemen kaksi eteläisintä laitosrakennusta sijoittuivat taloustieteen, sosiologian, yhteiskuntapolitiikan, valtio-opin, psykologian ja filosofian laitokset.

2. rakennusvaihe 1984

Hyötyala: 6.900 hym²

Bruttoala: 9.600 brm²

Tilavuus: 38.300 m³

Toisen rakennusvaiheen raitin etelänpuoleiseen rakennukseen sijoittuivat koko Mattilanniemeä palvelevat suuret luentosalit, ruokala ja kirjasto. Toiseen raitin pohjoispuoleiseen rakennukseen sijoittuivat laskentakeskus sekä matematiikan, tietojenkäsittelyopin ja tilastotieteen laitos.

3 .rakennusvaihe 1988

Hyötyala: 1.900 hym²

Bruttoala: 3.000 brm²

Tilavuus: 10.500 m³

Kolmas rakennusvaihe rakennettiin aluksi Jyväskylän tietotaajamalle. Myöhemmin rakennukseen siirtyi matematiikan laitos.

Kilpailuehdotuksen kaupunkirakenteelliset lähtökohdat mm. keskeisen jalankulkureitin osalta heikkenivät osittain toteutuksessa.

Heikko maaperä ja ratapihan laajennushankkeet siirsivät rakennuksia etelämmäksi, jolloin yliopiston osa-alueiden väliset etäisyydet kasvoivat. Samoin vedenpäälle rakentamisesta oli luovuttava taloudellisin perustein. Mattilanniemen laitosrakennukset toteutettiin punatiilestä, kuten Seminaarinmäenkin kolmen eri rakennusaikakauden yliopistorakennukset.

 • Rakennustyyppi
 • Sijainti
 • Pääsuunnittelu
 • Rakennusvuosi
  1980
 • Tilavuus
 • Bruttoala
 • Hyötyala
 • Kerrosala
 • Rakennuttaja